logo

استراتژی و چشم انداز

BIIF

پيشگفتار

تأمين عدالت اجتماعي و محروميت زدايي در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي ميسر نبود مگر با عنايت خاصه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، لذا پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ساختارها و نهادهاي مختلفي در جهت تحقق بخشي به عدالت اجتماعي و تضمين زندگي براي آحاد مردم در كشور تأسيس شدند كه از آغاز انقلاب تا كنون نهادهاي عدالت محور و محروميت‌زدا هر يك با يك رسالت خاص در تحقق اين هدف تلاش نموده‌اند و صندوق تأمين خسارتهاي بدني يكي از اين ساختارها و ساز و كارهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه در جهت توسعه عدالت اجتماعي بعنوان يك حلقه مهم از زنجيره پوشش‌ها و خدمات بيمه‌اي صنعت بيمه كشور، مي‌تواند ايفاي نقش نمايد كه بررسي روند تحولات به وجودآمده در وظايف اين نهاد و همچنين ساختار اداره آن در گذر زمان بيانگر حركت در مسير دستيابي به هدف مذكور مي‌باشد.
از جمله دغدغه‌هاي اصلي شرايط كنوني كشور عزيزمان، رسيدگي به چالش‌ها و مسائلي همچون:
الف) ايجاد آرامش خاطر و عزت نفس در افراد جامعه
ب) تأمين حداقل معاش و تضمين زندگي براي آحاد مردم در كشور
ج) ايجاد امنيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در كشور
د) ايجاد بستر لازم جهت رشد وتوسعه اقتصادي كشور
هـ) تحقق اجرايي و عملياتي عدالت اجتماعي در كشور
مضاف بر اين امروز كشورمان در حال جنگ مي‌باشد و آن هم جنگ اقتصادي . امروز جنگ تانك‌ها ، توپخانه‌ها، سربازان و تفنگ به جنگ اقتصادي تبديل شده است و امروز شايد شرايط جنگ حاد تر از شرايط زمان جنگ هشت‌سال دفاع مقدس باشد. 
در اين جنگ دشمن با تحريم هاي مختلف، زندگي، معيشت، رفاه و اقتصاد مردم را نشانه گرفته است  و با توجه به شرايط و ويژگي‌هاي اين جنگ بنظر مي‌رسد كه فرماندهي اين جنگ اقتصادي در مقابله با دشمنان،  با وزير محترم اقتصادي و دارايي مي‌باشد و ايشان نيز با تدبير و درايت برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي كلان كشور را ترسيم و راهبري مي‌نمايد، كه آرزوي توفيق روز‌افزون در اين امر مهم را براي ايشان از خداوند متعال مسئلت مي‌نماييم.
مع‌الوصف اگر به فرمايشات مقام معظم رهبري ، تأكيدات رياست محترم جمهوري و ساير مديران ارشد نظام توجه كنيم، همگي تأكيد بر همت،اهتمام جدي و مسئوليت خاص مديران و ضرورت برنامه‌ريزي جهت رفع اين چالش‌ها و دغدغه‌ها دارند. معهذا با عنايت به اهداف، مأموريت و رسالتي كه درماده 10 قانون بيمه شخص ثالث براي صندوق ترسيم شده است، تمام مديران و كاركنان صندوق تأمين خسارتهاي بدني خود را مكلف مي دانند به سهم خود، نقش مؤثرتري در رفع بخشي از اين دغدغه‌ها ايفا نمايند.
مديرعامل صندوق تأمين خسارتهاي بدني


تأمين عدالت اجتماعي و محروميت زدايي در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي ميسر نبود مگر با عنايت خاصه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، لذا پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ساختارها و نهادهاي مختلفي در جهت تحقق بخشي به عدالت اجتماعي و تضمين زندگي براي آحاد مردم در كشور تأسيس شدند كه از آغاز انقلاب تا كنون نهادهاي عدالت محور و محروميت‌زدا هر يك با يك رسالت خاص در تحقق اين هدف تلاش نموده‌اند و صندوق تأمين خسارتهاي بدني يكي از اين ساختارها و ساز و كارهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه در جهت توسعه عدالت اجتماعي بعنوان يك حلقه مهم از زنجيره پوشش‌ها و خدمات بيمه‌اي صنعت بيمه كشور، مي‌تواند ايفاي نقش نمايد كه بررسي روند تحولات به وجودآمده در وظايف اين نهاد و همچنين ساختار اداره آن در گذر زمان بيانگر حركت در مسير دستيابي به هدف مذكور مي‌باشد.
از جمله دغدغه‌هاي اصلي شرايط كنوني كشور عزيزمان، رسيدگي به چالش‌ها و مسائلي همچون:

الف) ايجاد آرامش خاطر و عزت نفس در افراد جامعه
ب) تأمين حداقل معاش و تضمين زندگي براي آحاد مردم در كشور
ج) ايجاد امنيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در كشور
د) ايجاد بستر لازم جهت رشد وتوسعه اقتصادي كشور
هـ) تحقق اجرايي و عملياتي عدالت اجتماعي در كشور

مضاف بر اين امروز كشورمان در حال جنگ مي‌باشد و آن هم جنگ اقتصادي . امروز جنگ تانك‌ها ، توپخانه‌ها، سربازان و تفنگ به جنگ اقتصادي تبديل شده است و امروز شايد شرايط جنگ حاد تر از شرايط زمان جنگ هشت‌سال دفاع مقدس باشد. 
در اين جنگ دشمن با تحريم هاي مختلف، زندگي، معيشت، رفاه و اقتصاد مردم را نشانه گرفته است  و با توجه به شرايط و ويژگي‌هاي اين جنگ بنظر مي‌رسد كه فرماندهي اين جنگ اقتصادي در مقابله با دشمنان،  با وزير محترم اقتصادي و دارايي مي‌باشد و ايشان نيز با تدبير و درايت برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي كلان كشور را ترسيم و راهبري مي‌نمايد، كه آرزوي توفيق روز‌افزون در اين امر مهم را براي ايشان از خداوند متعال مسئلت مي‌نماييم.
مع‌الوصف اگر به فرمايشات مقام معظم رهبري ، تأكيدات رياست محترم جمهوري و ساير مديران ارشد نظام توجه كنيم، همگي تأكيد بر همت،اهتمام جدي و مسئوليت خاص مديران و ضرورت برنامه‌ريزي جهت رفع اين چالش‌ها و دغدغه‌ها دارند. معهذا با عنايت به اهداف، مأموريت و رسالتي كه درماده 10 قانون بيمه شخص ثالث براي صندوق ترسيم شده است، تمام مديران و كاركنان صندوق تأمين خسارتهاي بدني خود را مكلف مي دانند به سهم خود، نقش مؤثرتري در رفع بخشي از اين دغدغه‌ها ايفا نمايند.

 

ارائه خدمات هوشمندتر، آسانتر و دقيق تر با رعايت کامل قانون

 

1- وضعيت نيروي انساني شامل ساختار و نظام هاي مرتبط نظير آموزش و تربيت مدير، حقوق و دستمزد و معيشت و رضايت شغلي.

2- جايگاه و سطح سازماني صندوق و شناخت متناسب مردم از نقش و وظايف صندوق .

3- مطالبات صندوق و نحوه و زمان وصول آن .

4- طولاني بودن مدت زمان رسيدگي به پرونده ها.

5-جلوگيري از پرداخت هاي غيرواقعي و نظاير آن در زمان و فرصت مناسب سامان يابد.

 

 

 

                                                                                                                                   

تماس با ما

تهران خیابان شهید احمد قصیر کوچه شهید مقدس پلاک 11
تلفن پاسخگویی : 42602000

پیوندها