logo
01/30/2023
پرداخت 4 هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی

از اواخر سال 1397 تا آبان ماه سال 1401 بالغ بر 4148 میلیارد تومان خسارتهای ایداعی از طریق سامانه ماده 32 به حساب ذینفعان کارسازی گردیده است.


به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی، اطلاعات ثبت شده در مورد رسیدگی و پرداخت فوری خسارت های ایداعی در چارچوب سامانه ماده ۳۲، نشان میدهد که مبلغی بالغ بر  4 هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان از اواخر سال ۱۳۹۷ تا آبان ماه ۱۴۰۱، از طریق سامانه ماده ۳۲ به حساب ذینفعان کارسازی شده است.
که از این مبلغ یک هزار و 104 میلیارد تومان به ۲۱ هزار و ۶۶۸ نفر زیان‌دیده جرحی و همچنین مبلغ سه هزار و ۴۴ میلیارد تومان  به ورثه زیان دیدگان فوتی اختصاص داده شده است.

 

 

تماس با ما

تهران خیابان شهید احمد قصیر کوچه شهید مقدس پلاک 11
تلفن پاسخگویی : 42602000

پیوندها