دوران

لطفا صبر کنید ...

مهدی حسینی راد

مدیر بهبود روشها

مهدی حسینی راد

مدیر بهبود روشها

محمد محمدی

مدیر امور تحقیق

محمد محمدی

مدیر امور تحقیق

مصطفی محمدی

معاون فنی و حقوقی

مصطفی محمدی

معاون فنی و حقوقی

علیرضا نوری قلعه

مدیر شعبه تهران

علیرضا نوری قلعه

مدیر شعبه تهران

حبیب اله مهری

معاون اداری، مالی و برنامه ریزی

حبیب اله مهری

معاون اداری، مالی و برنامه ریزی

داوود میرشکاری

معاون طرح و برنامه

داوود میرشکاری

معاون طرح و برنامه

نعمت اله قیاسوند

مدیر حراست

نعمت اله قیاسوند

مدیر حراست

امین صارمی

سرپرست مدیریت امور تحقیق

امین صارمی

سرپرست مدیریت امور تحقیق

آیدین خرم دل

مدیر روابط عمومی

آیدین خرم دل

مدیر روابط عمومی

علی خوشکام

مدیر حقوقی

علی خوشکام

مدیر حقوقی

نسیم نجفی

مدیر فنی

نسیم نجفی

مدیر فنی

حسن معینیان

مدیر مالی

حسن معینیان

مدیر مالی

صفحه1از212.بعدي.برو

گروه دورانV6.1.8.0