مهدی قمصریان

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی

پیمان نوری

نماینده دادستان کل کشور

محسن پورکیانی

نماینده سندیکای بیمه گران ایران

علی فرهادی

نماینده وزیر دادگستری

محمود حق وردیلو

نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

علی شمس

نماینده ستاد دیه کشور

علیرضا عسگریان

نماینده وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی


گروه دورانV6.1.8.0