سیدصولت مرتضوی

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و عضو مجمع عمومی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.1.8.0