سید احسان خاندوزی

وزير امور اقتصادی و دارايی و رئيس مجمع عمومی

عباس علی آبادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو مجمع عمومی

سیدصولت مرتضوی

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و عضو مجمع عمومی

امین حسین رحیمی

وزير دادگستری و عضو مجمع عمومی

حجت‌الاسلام و المسلمين محمد موحدی آزاد

دادستان كل كشور و عضو مجمع عمومی

علی استاد هاشمی

رئيس كل بيمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و عضو مجمع

احمد امیرآبادی فراهانی

نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع عمومی

مهدی قمصریان

مديرعامل و عضو هيأت نظارت صندوق و دبیر مجمع عمومی


گروه دورانV6.1.8.0