آخرين اخبار

07/08/2021
وزير اقتصاد در همايش نقد و بررسي   
 
وزير اقتصاد در همايش نقد و بررسي طرح قانوني ماليات بر عايدي سرمايه:
براي تحقق بودجه مبتني بر ماليات نيازمند جهاد در مديريت هزينه ها هستيم
 
دکتر فرهاد دژپسند ضمن تقدير از زحمات کارکنان و مديران سازمان مالياتي کشور که در شرايطي دشوار متکفل مسئوليت مهم جايگزيني بودجه مالياتي به جاي بودجه مبتني بر نفت شدند، تحقق بودجه مبتني بر ماليات را نيازمند جهاد در مديريت هزينه ها دانست.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، وزير امور اقتصادي و دارايي که در همايش نقد و بررسي طرح قانوني ماليات بر عايدي سرمايه سخن مي گفت، ضمن  تقدير از زحمات کارکنان و مديران سازمان امور مالياتي کشور که در شرايطي دشوار، متکفل مسئوليت مهم جايگزني بودجه مبتني بر ماليات به جاي بودجه مبتني بر نفت شدند، اظهار داشت: در سال گذشته که کشور درگير سومين سال جنگ تحميلي اقتصادي و فراگيري ويروس کرونا بود، همکاران ما در سازمان امور مالياتي با اتخاذ تدابير ويژه و تلاش منحصر بفرد، توانستند علاوه بر آنچه قانونگذار تکليف کرده بود، به ميزان بيشتر و البته بدون اعمال فشار بر اقشار منضبط و مؤديان خوش حساب، ??? درصد رقم مصوب را تحقق ببخشند.

وزير اقتصاد ادامه داد: من همچنين به مؤديان عزيز هم تبريک مي گويم که کم کم دارند به مقوله ماليات، به چشم ديگري نگاه مي کنند و آن را براي خودشان "زهر" تلقي نمي کنند و بلکه آن را داروي شفابخشي ميدانند که مي تواند سلامتي بودجه و روابط دولت – مردم را به دنبال داشته باشد.
دژپسند گفت: من گاهي در سفرهاي استاني در صبحت با مديران کل امور مالياتي استان ها، از مؤدياني ياد مي کنم که خودشان مُصر به عمل به تکاليف قانوني خودشان در موعد مالياتي مقرر هستند و اين فرهنگ خوشبختانه و بتدريج در حال توسعه است.
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به موضوع همايش يعني " نقد و بررسي طرح قانوني ماليات بر عايدي سرمايه" و طرحي که در همين ارتباط در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، اظهار داشت: البته ما در ارتباط با اين موضوع، در وزارت اقتصاد، ديدگاهي داشتيم و به همين خاطر حاضر نشديم موضوع "ماليات بر عايدي سرمايه" را بصورت جداگانه ارائه بدهيم و به همين خاطر مجموعه کاملي را تدوين و سال گذشته در قالب لايحه اي تقديم دولت کرديم که با اصلاحات مختصري تصويب شد اما به علت تقارن با بررسي بودجه ???? و در ادامه، مصادف شدن آن با اواخر کار دولت، از دستور خارج شد و در نوبت بررسي قرار گرفت و اميدواريم در ابتداي دولت سيزدهم، بررسي و تصويب شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه بخش قابل توجه معافيت هاي مالياتي، برگرفته از فرهنگ نفتي است اظهار داشت : فرهنگ‌ وابستگي به درآمدهاي نفتي باعث شده در ارتباط با معافيت ها بي حساب و کتاب تصميم گيري کنيم .
وي در ادامه گفت: برخي معافيت هاي مالياتي از جمله در خصوص شرکت هاي دانش بنيان و مناطق محروم در بازنگري قوانين مالياتي بايد حفظ شوند اما بقيه بايد ساماندهي شوند.
دکتر دژپسند با اشاره به معافيت مالياتي بخش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي کشور گفت: نبايد ?? درصد GDP کشور، مشمول معافيت باشند و در اين زمينه حتماً بايد اصلاحات اساسي به عمل آيد.
 دژپسند با اشاره به اينکه،  سال ???? تجربه سخت اما بسيار خوبي از انقطاع بودجه از درآمد نفت بود اظهار داشت: از ??? هزار ميليارد تومان هزينه هاي بودجه کشور در سال ???? فقط ?? هزار و ??? ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي تأمين شد و اين تجربه با ارزشي است که  نبايد به سادگي از کنار آن عبور کرد.

وي در ادامه، تداوم اين تجربه در اقتصاد کشور در سال‌هاي آينده را امکان پذير دانست و  گفت؛ به نظرم حتي اگر امکانش فراهم شد، نبايد به نظام بودجه مبتني بر نفت برگرديم. در سه ماه ابتدايي سالجاري، همزمان با محروميت از درآمدهاي نفتي و بعضي بدرفتاري ها که موجب شده است هنوز وصولي از عرضه اوراق هم به درستي شکل نگيرد، همکاران مالياتي ما، متناسب با اسلوب قانوني و اخلاقي، توانستند ضمن ايفاي حقوق دولت با يک رشد مناسب و حتي مطلوب، بخشي از هزينه هاي دولت را تأمين کنند.
 وزير اقتصاد که در همايش نقد و بررسي قانون ماليات بر عايدي سرمايه و در جمع کارشناسان و صاحبنظران مالياتي کشور سخن ميگفت در ادامه افزود: در قانون ماليات بر عايدي سرمايه سعي کرديم ساز و کارهاي شناسايي انسداد و فرار مالياتي ، ساز و کار هاي شناسايي موديان مالياتي و ساز و کار به جريان انداختن فعل و انفعالات و رفتارهاي اقتصادي در وصول حقوق دولت را به عنوان جزو اساسي اين اصلاحات در نظر بگيريم و هدف دولت از اجراي ماليات بر عايدي سرمايه، مالياتي است که در آن هم بحث اصلاح معافيت ها ديده شده و هم مدل‌سازي مناسب همراه با تکامل ابزارها و شيوه ها در آن به شکل کامل ديده شده است.
دژپسند ضمن تأکيد بر نفي سطحي نگري در فرآيند تدوين و سپس اجراي قوانين در کشور خاطر نشان کرد: در بحث تدوين و يا اصلاح قوانين مالياتي نبايد و نمي توانيم سطحي نگر باشيم، و در اين زمينه پيش آگاهي نقش مهمي دارد و به همين دليل در لوايح پيشنهادي نيز دوره زماني براي پيش آگاهي در نظر گرفته ايم .
وزير اقتصاد در ادامه سخنانش ًمن تأکيد بر تأثيرات مثبت اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه در انتقال نظام مالي کشور از بودجه نفتي به بودجه بدون نفت، اظهار داشت: هدف مهم ما انتقال از بودجه مبتني بر درآمد هاي نفتي به بودجه مبتني بر درآمد هاي مالياتي است،  که در اين انتقال بايد جامع نگري کنيم و از تجربه دنيا نيز درست استفاده کنيم اما اين کفايت نمي کند که به عمق جامعيت، اجرايي بودن و عدالت گستري اين قانون توجه نکنيم و بايد تمام اين ملاحظات در نظر گرفته شود تا در حق هيچ کسي ظلم نشود.
دژپسند در ادامه گفت: بحث مهم ديگر در اين رابطه بحث چگونگي نرخ گذاري است چرا که بر اساس قانون اساسي نرخ ماليات را قانون‌ گذار تعيين مي کند که در اين راستا نرخ مي تواند ثابت باشد يا اينکه متناسب با گروه‌هاي کالايي در نظر گرفته شود يا متناسب با طبقات درآمدي و يا متناسب با شرايط تورمي و يا غير تورمي تعيين شود، اما آنچه مهم است اين است که اين نرخ گذاري مالياتي براي دوره اي از اقتصاد است که ثبات بر اقتصاد کشور حاکم است.
وي خاطر نشان کرد: بايد توجه داشت که در تدوين اين قانون نبايد با عجله و شتاب زدگي عمل کنيم و  بايد عمق بخشي داشته باشيم، چون اگر شتاب‌زده عمل کنيم و شکست بخوريم، ممکن است براي هميشه اين قانون غيرقابل اجرا شود.
وي در ادامه و با تأکيد مجدد بر تأمين منابع مالي دولت از درآمدهاي سالم و پايدار اظهار داشت: شک نکنيم دير يا زود بايد به سراغ درآمدهاي سالم، تميز و پايدار براي تأمين مالي هزينه‌هاي دولت برويم و اينکه هزينه ها را رها کرده و انتظار بودجه بدون نفت را داشته باشيم خيال خام است.
وزير اقتصاد در ادامه سخنانش،  وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي را چالشي بزرگ براي اقتصاد کشور در آينده، برشمرد و اظهار داشت: وقتي به ساختار بودجه توجه مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که به نوعي به فرهنگ نفتي مرتبط شده است شايد بهترين کار دولت سيزدهم در سال اول اين است که بودجه‌ريزي بر مبناي صفر را تجربه کند و فلسفه وجودي برخي تشکيلات، رديف ها و سازمان ها را بررسي کند.
وي افزود: در گذشته هم گفته ام که ما نيازمند يک جهاد در مديريت هزينه ها هستيم و در اين زمينه بايد  اصلاحات اساسي صورت بگيرد. در صورتي که اين موارد رعايت شود ما مي‌توانيم يک نظام بودجه‌ريزي مدرن مبتني بر ماليات داشته باشيم.

تحقق بودجه مبتني بر ماليات، علاوه بر  بهره گيري کارا از ظرفيت هاي مالياتي، نيازمند پيگيري جدي  مديريت هزينه هاي دولت است.

پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک