آخرين اخبار

06/30/2021
وزير اقتصاد در آئين رونمايي   
 
وزير اقتصاد در آئين رونمايي از سه خدمت نوين بازار سرمايه:
نقش بي بديل بازار سرمايه در تأمين مالي اقتصاد كشور با ريل گذاري هاي انجام شده
 
وزير اقتصاد در آئين رونمايي از سه خدمت نوين بازار سرمايه گفت؛ با ريل گذاري هاي انجام شده، بازار سرمايه در تأمين مالي اقتصاد کشور نقشي بي بديل يافته است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران به نقل از پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا)، دکتر فرهاد دژپسند در اين مراسم گفت: رئيس جديد سازمان بورس بسيار سريع توانست قابليت هاي خود را در برداشتن تحولات مثبت در بازار سرمايه نشان دهد و در اين راستا راه اندازي ميز خدمات نوين که امروز راه اندازي شد به عنوان برگي زرين در دوران مديريت وي ثبت خواهد شد.
وي يکي از اقدامات مثبت اجرا شده در ماه هاي اخير را انتشار صورت هاي مالي سازمان بورس عنوان کرده و آن را اقدامي جسورانه خواند و گفت: طبق صورت هاي مالي سازمان بورس که براي نخستين بار منتشر شد و اقدامي مثبت و قابل توجه بود، سازمان بورس 1900 ميليارد تومان از درآمد خود را با توجه به‌ تصميمات شوراي عالي بورس براي کمک به صندوق تثبيت بازار اختصاص داد که اين اقدامي بسيار مفيد است.
وي در ادامه در خصوص تحولات بازار سرمايه در سال 99 و اقدامات متعدد صورت گرفته توسط شوراي عالي بورس و دولت گفت: اين خدمتي که امروز در راستاي تسهيل کسب و کار راه اندازي شد، يکي از راهکارهايي است که در مسير توسعه  بازار طي  دو سال اخير براي بهبود بازار اتخاذ شد.
دژپسند گفت: سال 99 سال ويژه اي براي بازار سرمايه بود و از وجوه گوناگون مي توان آن را سالي ويژه براي بازار سرمايه نامگذاري کرد اما با همه فرازو نشيبي که اين بازار داشت، بايد اعتراف کنيم که جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد رشد قابل توجهي پيدا کرد به طوري که در جريان انتخابات رياست جمهوري بورس و تحولات آن به يکي از موضوعات محوري طرح شده از سوي کانديداها تبديل شد که اين امر نشان دهنده ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در باورها و جامعه است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه حمايت از بازار سرمايه طي سالهاي اخير گفت: بازار سرمايه  طي سالهاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفت بطوريکه براي مثال در سال 98 و در زماني که سردار سليماني به درجه شهادت نائل شدند، نگراني هاي زيادي از بابت احتمال سقوط بورس مطرح مي شد و تماس هاي متعددي در اين خصوص گرفته مي شد تا بورس براي چند روز تعطيل شود، اما شوراي عالي بورس در آن زمان حتي در روزهاي  تعطيل جلساتي را برگزار  کرد تا بتواند بدون توقف بازار  بدون کوچکترين بحران و مشکلي از آن دوران گذر کنيم که خوشبختانه اين اتفاق افتاد.
وي در پاسخ به اين انتقاد که چرا دولت تحولات و نوسان منفي را به درستي پيش بيني نکرده بود گفت: اين انتقاد صحيح نيست. ما از دي ماه سال 98 با رشد تقاضاها در بورس به دنبال پيدا کردن راه حل هايي منطقي براي مواجه شدن با اين شرايط بوديم .
وي گفت: اصولا در اين شرايط راه حل هاي متفاوتي وجود دارد از جمله مسدود کردن و سرکوب کردن تقاضا و يا افزايش قدرت ميزباني بازار و افزايش عرضه و تسهيل آن که ما اين مورد دوم را انتخاب کرديم. البته  پيشنهاد محدود کردن دامنه نوسان هم مطرح بود.  يکي از راحت ترين و عافيت طلبانه ترين راهکارها  اين بود که دامنه نوسان را کاهش دهيم اما راه درست و توسعه طلبانه اين بود که مديران بازار سرمايه همانطور که ريسک پذيري يکي از مولفه هاي اصلي بازار سرمايه است، ريسک اين بازار بپذيرند و شجاعانه راه هاي اصولي و منطقي ديگر براي پايداري و تضمين بازار سرمايه را اجرا کنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي يکي از موارد و پيشنهادات طرح شده در شوراي عالي بورس در راستاي افزايش عرضه در آن دوران را افزايش تعهدات شناوري سهام شرکت ها دانست و گفت: برخي شرکت ها در آن زمان از اجراي تعهدات خود در اين حوزه خودداري مي کردند که ما در اين خصوص راه هاي پيش رو را بررسي کرديم. علاوه بر اين، موضوع معافيت مالياتي سنوات قبلي شرکت هايي که درخواست ورود به بورس را دارند و يا مشوق هاي مالياتي شرکت هايي که اقدام به افزايش سرمايه مي کنند را مطرح کرديم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اين که در اولين جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي با حضور آقاي لاريجاني رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي نيز اين موارد طرح و مورد بررسي قرار گرفت گفت: تمامي اين اقدامات با اين هدف برگزار شد که طرف عرضه از طريق مجراهاي اصولي تقويت شود و عرضه اوليه افزايش يافته و تسهيل شود بنابراين زمان پذيرش شرکت ها در بورس را کاهش داده، مشوق ها را افزايش داده و مصوبه افزايش سهام شناور شرکت ها از 8 به 25 درصد را گرفتيم که بعضا از آن به عنوان مصوبه طلايي ياد مي شود.
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به برخي انتقادات نسبت به فروش سهام دولت در بورس گفت: دولت به عنوان متولي واگذاري سهام دولت، بورس را به اين دليل انتخاب کرد چون اين بازار، بازاري شفاف است و به همين دليل سياست را بر اين گذاشت که عرضه سهام و فروش سهم خود را در بازار سرمايه انجام دهد. بايد در نظر داشته باشيم که در آن مقطع اگر تقاضا تامين نمي شد، حباب قيمت ها در برخي نمادها بيشتر مي شد. در آن زمان حقوقي ها براي حمايت از بازار در زمان افزايش تقاضا به بازار آمدند و ميزاني از سهام خود را عرضه کردند که البته اگر عرضه آنها نبود و اين تقاضاي ايجاد شده، افزايش بيشتر مي يافت ، حباب قيمت ها بيشتر مي شد.
دژپسند در مورد انتقاد برخي افراد از دعوت مردم به بورس توسط دولت گفت: بازار سرمايه بازاري است براي تامين مالي و بايد سهم آن در اقتصاد افزايش يابد و توجه به آن امري طبيعي است اما در همان زمان هم دعوت به بورس با تاکيد بر مشاهده، مطالعه و معامله صورت گرفت و تاکيد شد تا سرمايه گذاران از طريق غير مستقيم وارد اين بازار شوند که اتفاقا همين اتفاق نيز افتاد و در سال 99 شاهد آن بوديم که ميزان سرمايه گذاري غير مستقيم به بيش از 2 برابر رسيد.
وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه ما همواره آماده دريافت نظرات و پيشنهادات فعالان بازار سرمايه و دريافت مشورت از آنها بوده ايم به دلايل تغيير جريان بازار و منفي شدن جريان ورود نقدينگي به بورس پرداخت و گفت: برخي افراد متاسفانه حقيقي ها را ترساندند، نااطميناني را در بازار تقويت کردند و با تحليل هاي غلط سعي کردند حقوقي ها را زير سوال ببرند. اين افراد با طرح اين سوال که چرا در شرايطي که بورس هاي دنيا در جريان گسترش ويروس کرونا روندي منفي دارند، بورس ايران مثبت اس و با اين تحليل ها در بازار ترس زيادي ايجاد کردند.
وي ادامه داد: اما واقعيت امر اين است که اين مقايسه، مقايسه صحيحي نيست چرا که سود شرکت هاي بورسي در سال 99 به طور متوسط 2.6 برابر شد، برخي گروه ها 14.5 برابر و برخي نيز تا 6 برابر سودشان رشد داشت از اين رو بهبود تقاضا در اين شرايط نبايد با بورس هاي جهاني مقايسه مي شد.
دژپسند به اقداماتي که در ادامه براي حمايت از بازار سرمايه در زمان کاهش تقاضا و افزايش عرضه صورت گرفت اشاره کرد و گفت: پس از آنکه از بيست و يکم مرداد ماه سال گذشته روند بازار معکوس شد، لازم بود ابزار، سياست و عمليات مقتضي اين دوره طراحي شود بنابراين اقداماتي براي عرضه اوراق تبعي، بازارگرداني و بازارسازي صورت گرفت و حتي مواردي براي تامين مالي صندوق ها انديشيده شد اما مشکل اين جا بود که برخي با اظهارات خود باعث شدند باورها و اعتماد سرمايه گذاران آسيب ببيند و وقتي باور آسيب ببيند مديريت سخت خواهد شد.
وي به ارائه برخي اطلاعات اشتباه از ميزان تامين مالي دولت از طريق بورس اشاره کرد و گفت: در اين خصوص اعدادي همچون 300 هزار ميلياد تومان مطرح مي شود و بعضا آن را دست در جيب مردم کردن مي دانند. اين کاملا اشتباه است، دولت  32 هزار ميليارد تومان سهام به فروش رسانده و 62 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر کرده است که خريداران اين اوراق بدهي نيز به هيچ وجه حقيقي ها نبوده اند.
وي گفت: بخش خصوصي در سال گذشته توانست تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بدهي را افزايش دهد. بخش خصوصي در اين سال 5.5 برابر سال قبل از طريق اوراق بدهي تامين مالي  و از همان زمان يعني بهمن ماه سال 99 ما به دنبال هوشمند سازي، ظرفيت سازي، سياست گذاري، هدايت گري و مدل سازي در اين بازار بوديم که يکي از نتايج آن راه اندازي اين سه خدمت جديد بوده است.

پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک