آخرين اخبار

07/06/2021
نحوه حضور همکاران و رعايت مقررات بهداشتي   

کليه معاونين، مديران، روساي شعب و رؤساي محترم ادارات ستاد
موضوع: نحوه حضور همکاران و رعايت مقررات بهداشتي در مبارزه با ويروس کرونا

 سلام عليکم
نظر به وضعيت شهر تهران (قرمز) و بخشنامه سازمان اداري و استخدامي در خصوص نحوه حضور کارمندان در وضعيت قرمز از روز يکشنبه 13/04/1400  تا اطلاع ثانوي ارا‌ئه خدمات با حضور 50 درصد کارکنان انجام خواهد شد. لذا بر همين اساس مديران محترم ضمن توجيه کارکنان خود در خصوص هدف ستاد مديريت و مقابله با کرونا از اتخاذ اين تصميم، نسبت به نوبت¬بندي به صورت روزانه و کاهش حضور کارکنان برنامه¬ريزي نمايند. در همين راستا انجام تمهيدات زير ضروري است.
1 – تمامي معاونين، مديران و روساي محترم ستاد و استان تهران ترتيبي اتخاذ نمايند که 50 درصد کارکنان هر واحد زيرمجموعه براي ارائه خدمات به گروه هدف در محل کار حضور داشته و پاسخگوي مراجعين محترم باشند و ساير همکاران به صورت دورکاري انجام وظيفه نمايند.
2 – با مديريت و برنامه¬ريزي دقيق در شرايط فعلي، ارائه خدمت به گروه هدف صندوق ادامه داشته باشد و در صورت استفاده مديران و روساي واحدها از دورکاري، ضروري است نسبت به معرفي رابط و مسئول واحد در غياب خود اقدام نمايند.
3 – در واحدهاي تشکيل پرونده و پاسخگويي به ارباب رجوع، ضرورت دارد به صورت ساختاري اقدامات لازم نسبت به تفکيک و جداسازي واحدها و همچنين ايجاد فاصله مناسب با ارباب رجوع براي جلوگيري از سرايت ويروس به همکاران با رعايت کامل شئونات و کرامت ارباب رجوع صورت پذيرد.
4 – تمامي مأموريت¬هاي غيرضرور ممنوع بوده و مأموريت¬هاي ضروري و اجتناب ناپذير صرفا با تأييد معاونين محترم صورت پذيرد.
5 – براي شعب استاني، تصميمات بالاترين مرجع که استانداري مي باشد و همچنين ستاد مبارزه با کرونا در استان در مواقع ضروري لازم¬الرعايه مي¬باشد و مستندات مصوبات استان¬ها به منظور اعمال در محاسبات کارکرد، به مديريت توسعه منابع انساني و پشتيباني و امور شعب ارسال شود.
6 – تمامي معاونين، مديران، روساي شعب و روساي محترم ادارات ستاد، شرايط همکاران داراي معذوريت¬هاي خاص مانند بيماران خاص و ... را لحاظ نمايند.
7 - کارکناني که از حضور در محيط کار معاف مي¬شوند در ساعات اداري ملزم به استفاده از امکانات و زيرساخت¬هاي موجود در انجام وظايف سازماني به صورت دورکاري مي¬باشند.

 

پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک