آخرين اخبار

06/08/2021
وزير اقتصاد در جلسه شوراي گفتگوي دولت   
 
وزير اقتصاد در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اظهار داشت:
استقراض از بانك مركزي خط قرمز دولت هاي يازدهم و دوازدهم بوده است
 
وزير امور اقتصادي و دارايي در نخستين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در سال ???? با اشاره به اينکه سال گذشته سال بسيار سختي براي اقتصاد کشور بود، افزود: استقراض از بانک مرکزي خط قرمز دولت هاي يازدهم و دوازدهم بوده است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در يکصد و چهارمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با بيان اين مطلب اظهار داشت: با وجود همه مسايل رخ داده در سال ????، در اين سال صادرات غير نفتي به ميزان حدود ?? ميليارد دلار و واردات حدود ??.? ميليارد دلار شد.
وزير اقتصاد با اشاره به اينکه سال گذشته سال بسيار سختي بود گفت: در اين سال تلاش کرديم به گونه اي مديريت کنيم تا براي مجموعه اقتصاد آنچه دشمن برنامه ريزي کرده بود، صورت نپذيرد.
وي اين اتفاق را حاصل همگرايي بخش دولتي، خصوصي و قواي حاکميتي دانست و افزود: در سال سوم تحريم ها، برخلاف آنچه طراحان تحريم انجام داده بودند و به رغم همزماني با شيوع ويروس کرونا، رشد اقتصادي با تفاوت فاحشي نسبت به آنچه پيش بيني مي شد مثبت بوده است.

وزير اقتصاد با اشاره به اينکه در اولين جلسه شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصي در سال گذشته، دغدغه بخش خصوصي، استقراض از بانک مرکزي و مشکلات ناشي از آن يعني آثار تورمي و همچنين فشار بر توليد کنندگان براي افزايش درآمد هاي مالياتي دولت بود، گفت :  استقراض از بانک مرکزي خط قرمز دولت در اين هشت ساله بوده و در بخش درآمد هاي مالياتي اعتقاد بنده و دولت، افزايش وصولي بدون فشار به مؤديان منضبط و شناسنامه دار بوده است.
وي افزود: جلوگيري از فرار مالياتي و کسب ماليات از اجتناب کنندگان از پرداخت ماليات، از برنامه هاي اصلي وزارت اقتصاد  براي افزايش درآمد هاي مالياتي بوده است و البته بايد عزم راسخ داشته باشيم تا بودجه دولت را از نفت رها کنيم و بر مبناي درآمد هاي مالياتي تنظيم کنيم.
دکتر دژپسند در ادامه بيان داشت: بر اساس اعلام مرکز آمار ايران، رشد اقتصادي سال ???? عليرغم شرايط تحريمي و شرايط خاص شيوع ويروس کرونا، مثبت شده است و اين يک نقطه طلايي براي کشور است که حاصل تلاش جمعي بوده و خيز خوبي برداشته شده است که سال ???? را مي توان بر مبناي آن برنامه ريزي کرد.
وي با اشاره به اينکه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، اتاق اصناف و اتاق تعاون در کنار قواي حکومتي يعني قواي مجريه، قضائيه  و مققنه ايجاد هم افزايي مي کنند افزود : شوراي گفتگو يک مسير سرعت بخش و تسهيل کننده اقتصاد و توليد در کشور است و بايد با حذف مقررات زائد، مقرراتي را وضع کنيم که موتور محرک توليد شود.
وزير اقتصاد تأکيد کرد : در سال ???? بايد معادل ?? هزار ميليارد تومان خصوصي سازي انجام شودکه اين خصوصي سازي ها به روش هاي مختلف بويژه بصورت بلوکي در محيطي شفاف و شيشه اي مثل بازار سرمايه انجام مي شود.
دکتر دژپسند با تأکيد براينکه شخص رئيس جمهور عدم استقراض از بانک مرکزي را در دستور کار خود و تيم اقتصادي قرار داده است گفت : در طول دولت يازدهم و دوازدهم نه تنها از بانک مرکزي مبلغي استقراض نشد بلکه در مقاطعي کمک هم صورت گرفت.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه سخنان خود اظهار داشت: سال گذشته بخاطر شرايط ناشي از همه گيري کرونا، دولت ناچار از افزايش ?? درصدي هزينه هاي خود شد اما خوشبختانه با همکاري ارکان مختلف نظام، بخش خصوصي و دولت، توانستيم شرايط را بگونه اي مديريت کنيم که براي تأمين مالي بودجه دولت، حتي يک ريال از بانک مرکزي استقراض صورت نگيرد.
دژپسند تصريح کرد: من ناچار هستم تأکيد کنم، استقراض از بانک مرکزي تعريف خاص خود را دارد اما متأسفانه بعضي دوستان، عبارات ديگري را با آن اشتباه مي گيرند.
وي افزود: در تبصره (?) قانون بودجه سال ???? تکاليفي براي تأمين برخي هزينه ها از محل منابع صندوق توسعه ملي تعيين شده بود.

وي با بيان اينکه عده اي علت افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي را نشانه استقراض از آن مي دانند، افزود: اين افزايش به اجازه قانونگذار در قانون بودجه به دولت برمي گردد که به آن اجازه اجراي يک چرخه چهارگانه براي کاهش فشار بر بخش خصوصي از طريق تبادل و تهاتر بدهي هاي بخش خصوصي به دولت از طريق ساز و کار هاي خاص را مي دهد و هيچ ارتباطي به استقراض ندارد.

وزير اقتصاد تصريح کرد: ما در دولت اين کار را کرديم، در کنار کاهش هزينه ها، درآمد مالياتي و تأمين مالي از طريق اوراق و فروش دارايي ها و سهام دولت در شرکت هاي دولتي را افزايش داديم.

 دژپسند با اشاره به تحقق ??? درصدي درآمد هاي مصوب مالياتي صدر سال ???? تأکيد کرد: اين درآمدها بدون فشار به فعالان و مؤديان بخش خصوصي تحقق يافت، يعني امري که از ابتدا اصرار داشتيم رخ ندهد.

وي با بيان اينکه در زمينه استفاده از ظرفيت هاي اوراق نيز براي تأمين مالي بودجه در سال گذشته نيز بسيار خوب عمل کرديم، اظهار داشت: قانونگذار ?? هزار ميليارد تومان در بودجه مصوب کرده بود و در شوراي هماهنگي اقتصادي نيز ??? هزار ميليارد تومان به آن اضافه شد و در مجموع به دولت، اجازه عرضه ??? هزار ميليارد تومان اوراق در سال ???? داده شد.

دژپسند يادآور شد: البته گاهي ما مي گوييم "عرضه" و بعد عزيزان مي آيند عرضه را تبديل به "فروش" مي کنند و آن را به بورس پيوند مي زنند و بعد مي گويند دولت ??? هزار ميليارد تومان از طريق فروش اوراق در بورس تأمين مالي کرده است.

وي با تأکيد بر اينکه موضوع به هيچ وجه اينگونه نيست، گفت: اين عرضه به صورت اسناد خزانه است که تهاتر از طريق آن صورت مي گيرد و برخي بدهي ها با آن پرداخت مي شود و اين در کنار فروش به مبلغ ??? هزار ميليارد تومان محاسبه مي شود.

وزير اقتصاد تصريح کرد: تازه، تنها نصف اين مبلغ فروش، در بازار سرمايه صورت گرفته و حتي همين ميزان فروش نيز، به هيچ وجه رقيب بازار سهام نبوده است؛ چون کساني آن را خريده اند که قانوناً مجاز به خريد سهام نبوده اند.

دژپسند افزود: حرفه اي هاي بورس بخوبي مي دانند؛ بازار بدهي يکي از ارکان بازار سرمايه است و اتفاقاً سرمايه گذاران اين بازار، تلاش مي کنند به منظور کاهش ريسک، پرتفوي خود را به نحوي تنظيم کنند که بخشي از آن، شامل "اوراق" باشد.

وزير اقتصاد با بيان اينکه به هر حال اوراق يکي از منابع جدي تأمين مالي دولت در سال ???? بود، واگذاري سهام دولت در شرکت هاي دولتي و فروش اموال مازاد را يکي ديگر از منابع درآمدي مهم دولت عنوان کرد و گفت: در سال ???? ما شش برابر سال ما قبل آن، از اين محل درآمد داشتيم.

وي يادآور شد: متأسفانه برخي افراد کم توجه، همين موضوع را هم به مسايل ديگر ربط مي دهند، در حالي که بايد دقت کنيم، بازه زماني عرضه اين سهم ها، دقيقاً مصادف زماني بود که بازار تشنه عرضه بود و دولت کاملا موضوع را مديريت کرد و در زمان فزوني عرضه، کوچک ترين عرضه اي انجام نداد.

دژپسند گفت: اين امر هم کمک کرد دولت منابع بودجه را به گونه اي تأمين کند که ناچار به استقراض از بانک مرکزي نشود و نيز به مؤديان خوش حساب مالياتي فشار وارد نشود.

وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به رقابت هاي انتخاباتي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: طبيعي است در فصل انتخابات، سخناني با اهداف خاص از سوي برخي افراد گفته شود اما به نظر من براي اظهار نظر در خصوص بعضي حوزه ها، بايد دقت بيشتري صورت گيرد، چرا که ممکن است آثار زيانباري براي اقتصاد کشور داشته باشد.

پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک