آخرين اخبار

06/01/2021
دکتر دژپسند در آيين رونمايي از طرح هاي اقتصاد   
 
دکتر دژپسند در آيين رونمايي از طرح هاي اقتصاد هوشمند تأکيد کرد؛
براي بازپس گيري سهم خود در اقتصاد بين الملل، بايد در مسير اقتصاد هوشمند گام برداريم و نظام تجارت كشور را متحول كنيم
 
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه تحقق اقتصاد هوشمند، يک "الزام" است نه يک "انتخاب" تأکيد کرد، برنامه هاي اقتصاد هوشمند اين وزارتخانه با تغيير وزير اقتصاد متوقف نمي شود و تداوم خواهد يافت.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند طي سخناني در آيين رونمايي از طرح محيط آزمون تنظيم گري (سند باکس) بازار سرمايه و طرح مرکز تعالي اقتصاد هوشمند و تحول ديجيتال که عصر امروز در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، طي سخناني اظهار داشت: از جمله اولين اقدامات من بعد از ورود به وزارت اقتصاد، در راستاي حرکت در جهت تحقق اهداف اقتصاد هوشمند، يکي تشکيل شوراي فنآوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه وزارت اقتصاد و سازمان هاي تابعه و ديگري ارتقاي دفتر فنآوري اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارتخانه به "مرکز" بود.


وزير اقتصاد با اشاره به اينکه سعي ما در وزارت اقتصاد تغيير و تحولات ساختاري در حوزه فناوري اطلاعات بوده است افزود: جهت نيل به اين هدف و براي اينکه حداقل در حوزه وزارت اقتصاد فاصله بين دولت الکترونيک و دولت هوشمند را پر کنيم، مرکز فناوري اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند را راه اندازي کرديم.


وي گفت: استدلال ما براي اين اقدامات اين بود که تصور مي کرديم، تحقق اين اهداف، نمي تواند در يک قالب کوچک صورت گيرد و بايد ظرفيت ها را توسعه داد.


وي تصريح کرد: اعتقاد ما بر اين است که در بعضي موارد، از جمله در مورد اقتصاد هوشمند، ما نه با يک "انتخاب" بلکه با يک "الزام" مواجه هستيم.


دژپسند افزود: اگر بخواهيم در مسير رشد و توسعه بويژه از طريق اقتصاد هوشمند گام برداريم، بايد به دنبال راه هاي ميانبر باشيم.


وزير اقتصاد گفت: به نظر من يکي از دلايلي که ما نتوانستيم به خوبي ابزار ها و فنآوري هاي متناسب با جهش را شناخته و بکار گيريم، نهادينه نشدن و وجود نوسان در پروسه اجراي آن است.


وي تصريح کرد: اگر روند، سرعت و تمرکز ما بر روي اجراي پروژه اقتصاد هوشمند که از دهه ?? شمسي تحت عنوان برنامه "تکفا" در حاشيه برنامه سوم توسعه کليد خورد و از سرعت خوبي برخوردار بود؛ همانگونه حفظ شده بود، امروز ديگر ما بجاي دولت الکترونيک، بايد در مورد دولت هوشمند حرف ميزديم.


دژپسند افزود: شايد به همين خاطر است، که در حال حاضر کشور هايي از نظر فنآوري اطلاعات و کاربرد آن در دولت الکترونيک و اقتصاد هوشمند از ما سبقت گرفته اند که ما به لحاظ معيار هاي بنيادي و زير ساختي نسبت به آنها، تقدم داشتيم.


وزير اقتصاد گفت: علت اين امر به دو موضوع "عدم شناسايي درست فنآوري متناسب با توسعه دولت الکترونيک" در کشور و "فقدان عزم و اراده جدي" براي تحقق دولت الکترونيک بر ميگردد؛ به اين معنا که ما "برنامه" داشتيم، اما به عنوان يک رويکرد جدي بر آن تمرکز نداشتيم و به "مديريت پروژه" نپرداختيم.

 

وي با اشاره به توقف و نوسانات پيش آمده در مسير پيگيري برنامه هاي منتهي به اقتصاد هوشمند، تصريح کرد: خوشبختانه، هر چقدر در گذشته (بويژه در نيمه دوم دهه ??) حرکت ما به سمت تحقق دولت الکترونيک و اقتصاد هوشمند، کند و داراي نوسان بود، در سه سال اخير، اين جريان سرعت گرفته و تمرکزمان زيادتر شده است و مصداق آن هم اينکه شاهديم، شخص رئيس جمهور، جلسات شوراي عالي فنآوري اطلاعات را مديريت کرده و از دست اندرکاران، گزارش گيري مي کند و گزارش پيشرفت پروژه ها در حضور وي ارزيابي مي شود.


وزير اقتصاد افزود: ما نبايد به اين بسنده کنيم که شخص رييس جمهور در سه سال اخير به حوزه اقتصاد هوشمند ورود کرده و مدام پيگير پيشرفت پروژه هاي اقتصاد هوشمند است، بلکه بايد امور بطور خودجوش پيش برود. به عنوان مثال، در مورد خزانه داري کل کشور، ما بايد براي خودمان غير قابل قبول بدانيم، که همه اجزاي آن، تا پايان ???? الکترونيک نشده باشد.


وزير اقتصاد عنوان کرد: برخي پروژه هاي مربوط به الکترونيکي کردن فرآيند هاي سازمان امور مالياتي نيز با وجود پيشرفت هاي خيلي خوب آن، به واسطه همه گيري کرونا، به تعويق افتاد اما بايد حتما کاري کنيم که تا پيش از پايان سال ????، پروژه هاي عقب افتاده به سرانجام برسد.


دژپسند تأکيد کرد: برنامه هوشمند سازي اقتصاد با تغيير دولت و وزير اقتصاد متوقف نمي شود، زيرا يک الزام محيطي است و خوشبختانه اين "الزام" در وزارت اقتصاد جا افتاده است.


وزير اقتصاد با اعلام خبر رونمايي از شش پروژه ديگر اقتصاد هوشمند تا مرداد ماه، گفت: مابقي پروژه ها نيز، مطابق برنامه ريزي، تا پايان سال بتدريج  رونمايي خواهند شد.


دژپسند گفت: در زمينه باور به لزوم تحقق اقتصاد هوشمند، بايد به جايي برسيم که اگر در جايي از فنآوري نو استفاده نکرديم، احساس کمبود کنيم.


وزير اقتصاد با بيان اينکه در اوج همه گيري کرونا، بدون بهره مندي از پيشرفت هاي حاصل از پروژه هاي دولت الکترونيک، و کاربرد فنآوري اطلاعات، قطعاً نمي توانستيم بحران را مديريت کنيم.


وي نقش استارت آپ ها و شرکت هاي دانش بنيان را در کمک به عبور از بحران ناشي از همه گيري کرونا در سال ???? بسيار با ارزش و حائز توجه خواند و گفت: گرچه، سهم تجارت الکترونيک در کشور به خاطر بحران کرونا بسيار افزايش پيدا کرده است، اما اين در سطوح پايين رخ داده و ما بايد در کاربرد فنآوري اطلاعات بجايي برسيم که هوشمند سازي اقتصاد را جزو ذات اين پروژه ببينيم.


دکتر دژپسند با بيان اينکه اگر در هر حوزه?  وزارت اقتصاد بتوانيم اقتصاد هوشمند را پياده سازي کنيم اين تحول براي کل سيستم پيشران خواهد شد، گفت: به عنوان مثال اگرحوزه ماليات را به موقعيت مناسب ماليات هوشمند برسانيم تمام افراد حقوقي، حقيقي، دستگاه هاي دولتي و.. در مسير اقتصاد هوشمند قرار مي گيرند.


وي افزود: اين امر در هر يک از بخش هاي ديگر وزارت اقتصاد، نظير خزانه داري، بازار سرمايه، حوزه بهبود محيط کسب و کار، سرمايه گذاري خارجي ، بانک ، بيمه و خصوصي سازي اثر يکسان در کل سيستم خواهد گذاشت.


دژپسند تصريح کرد: اين مجموعه، يک محيط اداريِ جزيره اي نيست و خود آن مي تواند به عنوان يک اهرم توسعه هوشمند سازي براي ساير بخش ها عمل کند.


وزير اقتصاد با اشاره به اهميت اقتصاد هوشمند تأکيد کرد: اگر تجارت الکترونيک را به تجارت موبايل و هوشمند تبديل کنيم، مي توانيم در شرايط ظالمانه تحريم و  موانع تحريمي، گام‌هاي قابل توجهي برداريم کما اينکه خوشبختانه در ? سال اخير سهم تجارت الکترونيک نسبت به GDP (توليد ناخالص داخلي) ?.? برابر شده است و البته صادقانه بايد بگويم بخشي از اين  عدد به دليل کوچک شدن عدد پايه است.


دکتر دژپسند با بيان اينکه ميزان تحقق درآمد هاي مالياتي رشد خوبي داشته است افزود: ميتوان گفت حداقل در يک سوم اين رشد درآمدهاي مالياتي، مديون فناوري هاي نوين هستيم و اگر بتوانيم فناوري‌هاي نوين را کامل اجرا کنيم، به طور قطع امکان جلوگيري فرارهاي مالياتي محقق و زمينه براي تحقق احکام قانوني فراهم خواهد شد.


وي تأکيد کرد: غفلت از اين موضوع باعث مي‌شود که زيان قابل توجهي را متحمل شويم.


وزير اقتصاد ادامه داد: طي سه تا چهار سال آينده سهم بلاکچين به توليد ناخالص داخلي تا ?? درصد افزايش مي‌يابد؛ بنابراين، مقابل تحولات سريع فناوري‌هاي دنيا چون رمز ارزها بايد مديريت فعالانه داشت، زيرا، فرصت از دست مي رود.


وي با بيان اينکه، هر چه اقتصاد سنتي تر باشد، درصد هزينه‌ها بيشتر است گفت: فناوري‌ها در زمينه اقتصادي، هزينه‌ها را ?? درصد کاهش خواهد داد.
دکتر دژپسند افزود: با تکيه بر فناوري‌ها مي‌توان تحريم‌ها را دور زد و رمز ارزها قابليت دور زدن تحريم‌ها را دارند، گر چه بايد با استخراج‌هاي غيرمجاز و غيرقانوني مقابله کرد.

 

وي با تأکيد بر اينکه در مقابل تحولات دنيا نبايد مقاومت خشک و بي روح داشت گفت: اين تحولات، سريع  است و موج تغييرات ، مديريت و قاعده گذاري مناسب مي خواهد و نبايد فرصت ها را از دست داد.


وزير اقتصاد تصريح کرد: کشوري مانند ايران که در شرايط تحريمي قرار دارد مي‌تواند با تکيه بر فناوري‌هاي نوين به راحتي تحريم‌ها را دور بزند چنانکه تيم فکري ترامپ نيز به اين نتيجه رسيده بود که يکي از دلايل موفقيت ايران در دور زدن تحريم ها استفاده از رمز ارزها بوده است.


در پايان وي اشاره کرد، دولت الکترونيک موضوعي است که شخص رييس جمهوري آن را پيگيري مي‌کند و به دنبال آن بوده است و با توجه به‌ آثار مطلوبي که بر اقتصاد کشور دارد، وظيفه همه ما است که در مسير توسعه آن حرکت کنيم.

پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک