logo
05/31/2021
تبیین استراتژی های جدید صندوق تامین خسارت های بدنی

در جلسه شورای معاونین و مدیران صندوق تامین خسارت های بدنی اصول و اهداف استراتژیک این نهاد در سال جاری تبیین شد

در جلسه مورخ  1400/3/9 شورای معاونین و مدیران صندوق تامین خسارت های بدنی بهزاد پور مدیر عامل صندوق در ابتدا با تشریح اصول و اهداف استراتژیک این نهاد در سال جاری به تشریح و تبیین سرفصل های برنامه ای صندوق در حوزه هايى همچون ارتقاء نقش و جایگاه این سازمان به عنوان نهادیحمایتی ، پشتیبان و مکمل خدمات بیمه ای در راستای تحقق کامل قانون مسئولیت مدنی پرداخته و خاطر نشان ساخت بانظام مند سازی وظائف قانونی این صندوق بر اساس مدیریت مشاركتى با اتکاء به ابزار های توسعه منابع و فرصت هایسرمایه گذاری و درآمدی مالی پایدار بتوانند به بهبود نقش این صندوق در جامعه کمک نمایند.

وی افزود در راستای حمایت از گروه  های آسیب دیده از تصادفات رانندگی و ثبات بنیان مالی خانواده،  صندوق  تامین خسارت های بدنی ، نقش حمایتی بسیار مهمی در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی  برای خانواده های آسیب دیده  ایفا می نماید و هدف اصلی مدیریت عالی صندوق تامین منابع مالی پایدار و افزایش ابعاد حمایتی مادی مستمرخانواده های آسیب دیده از حوادث  رانندگی است. 

بهزاد پور همچنین بیان نمود، مدیران صندوق بر این باورند که با طراحی نظام ارائه خدمات آسان، سریع، دقیق، هوشمند، قانون مند و با کیفیت به افراد آسیب دیده تحت حمایت صندوق برای دستیابی به بالاترین سطح رضایت مندی آن ها گام های موثری بردارند. 

وی همچنین  اظهار امیدواری کرد با بهبود ساختار سازمانی وچابک سازی سیستم و همچنین مدیریت بهینه و اثر بخش هزینهها، افزایش انضباط مالی و اقتصادی و تقویت نظام نظارت مالی  صندوق و نیز هوشمند سازی فرآیند های کسب و کار و توسعه خدمات دیجیتالی و ساماندهی مدیریت بهینه اموال و دارائی ها و توسعه کمی شعب و نمایندگی ها درصدد هستیم تا بستر لازم برای افزایش و تسهیل دسترسی گروه های هدف را فراهم آوریم.

 

مجید بهزاد پور

مدیر عامل صندوق تامين خسارتهاى بدنى

 

تماس با ما

تهران خیابان شهید احمد قصیر کوچه شهید مقدس پلاک 11
تلفن پاسخگویی : 42602000

پیوندها