آخرين اخبار

04/17/2021
وزير اقتصاد طي نامه اي   
 
وزير اقتصاد طي نامه اي با عنوان مقامات عالي رتبه کشور بيان داشت؛
وزارت اقتصاد با اجراي برنامه هاي منسجم در پنج حوزه «مقررات زدايي و حذف موانع زائد »، «ساماندهي نظام مجوزهاي كشور»، «اجراي اقدامات محيطي ملموس براي عموم مردم»، «توانمندسازي كسب و كارهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي» و «انجام اقدامات لازم براي بهبود و ارتقاء امتياز و رتبه جمهوري اسلامي ايران در شاخص جهاني سهولت انجام كسب و كار»، براي بهبود محيط كسب و كار در سال ???? تلاش كرده است
 
وزير اقتصاد طي نامه اي با عنوان مقامات عالي رتبه کشور بيان داشت؛ با اجراي برنامه هاي منسجم در پنج حوزه «مقررات زدايي و حذف موانع زائد »، «ساماندهي نظام مجوزهاي کشور»، «اجراي اقدامات محيطي ملموس براي عموم مردم»، «توانمندسازي کسب و کارهاي کوچک و متوسط بخش خصوصي» و «انجام اقدامات لازم براي بهبود و ارتقاء امتياز و رتبه جمهوري اسلامي ايران در شاخص جهاني سهولت انجام کسب و کار»،براي بهبود محيط کسب و کار در سال ???? تلاش کرده است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در اين گزارش با بيان اينکه رتبه ايران در ابتداي شروع بکار دولت يازدهم ??? بود و با تلاش هاي صورت گرفته، در سال ???? به ??? ارتقاء يافت، مي نويسد: به دليل عدم پذيرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهاني و سرعت بالاتر کشورهاي ديگر در اصلاحات، از سال ???? شاهد روند تنزل جايگاه کشور بوديم اما خوشبختانه اين روند در آخرين گزارش بانک جهاني متوقف و با يک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ??? در سال ???? رسيديم.
وزير اقتصاد در اين‌گزارش با اشاره به تاييد هشت اصلاح از ?? اصلاح انجام گرفته توسط دولت در اين شاخص و نماگرهاي ذيل آن توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي، اتاق تعاون و اتاق اصناف ايران و ارايه گواهي رسمي اين سه اتاق به بانک جهاني، از عدم‌ قبول اين اصلاحات از سوي بانک جهاني خبر داده و تصريح دارد که اين‌ نحوه برخورد، شائبه برخورد سياسي آن نهاد با اين موضوع تخصصي را تقويت مي کند.
متن اين گزارش را مي خوانيد:
بسمه تعالي
 با اظهار خرسندي از توجه ويژه مقامات عالي نظام به اهميت بهبود محيط کسب و کار و مقررات زدايي به استحضار مي رساند، اين وزارتخانه به منظور تحقق اهداف متذکر شده در منويات مقام معظم رهبري در آغاز سال ???? که مزين به عنوان «جهش توليد» بود و همچنين انجام تکاليف و مأموريت هاي خود در حوزه «بهبود با محيط کسب و کار»، با تدوين برنامه اي منسجم در پنج حوزه «مقررات زدايي و حذف موانع زايد محيط کسب و کار »، «ساماندهي نظام مجوزهاي کشور»، «اجراي اقدامات محيطي ملموس براي عموم مردم»، «توانمندسازي کسب و کارهاي کوچک و متوسط بخش خصوصي» و «انجام اقدامات لازم براي بهبود و ارتقاء امتياز و رتبه جمهوري اسلامي ايران در شاخص جهاني سهولت انجام کسب و کار»، برنامه ريزي ها و فعاليت هايي را به انجام رسانده است که خلاصه اي از آن را به شرح ذيل به استحضار مي رساند:
?- يکي از اقدامات انجام شده در سال ????، ادامه روند در پيش گرفته شده از ابتداي دولت يازدهم در خصوص بهبود امتياز و رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهاني است. همان طور که مستحضريد در ابتداي دولت يازدهم رتبه ايران ??? در ميان ??? کشور جهان بود. با اقدامات انجام شده در سال هاي مختلف امتياز اين شاخص هر سال نسبت به سال قبل بهتر شد ولي با وجود رشد امتياز و با اينکه رتبه کشور با اصلاحات انجام شده در گزارش سال ???? حتي به ??? هم رسيد، به دو دليل عدم پذيرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهاني و سرعت بالاتر کشورهاي ديگر در اصلاحات، از سال ???? شاهد روند تنزل جايگاه کشور بوديم و به رتبه ??? در گزارش سال ???? رسيده بوديم که خوشبختانه اين روند در آخرين گزارش بانک جهاني متوقف و يک رتبه بهبود نسبت به سال قبل با کسب امتياز ??/? و رتبه ??? از ??? کشور جهان را در سال ???? شاهد بوديم.
انتظار اين بود با اقداماتي که طي دو سال اخير در کشور انجام شد، رتبه کشور با بهبود قابل توجه مواجه شود ولي با وجود تأييد ? اصلاح از ?? اصلاح انجام گرفته توسط دولت در اين شاخص و نماگرهاي ذيل آن توسط سه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران و ارايه گواهي رسمي اين سه اتاق به بانک جهاني، اين اصلاحات از سوي بانک مورد قبول واقع نشد.
متاسفانه نحوه برخورد بانک، شائبه برخورد سياسي آن با اين موضوع تخصصي را تقويت مي کند و تقلب افشا شده سال گذشته بانک جهاني در اين شاخص که به صورت رسمي به آن اذعان نمود نيز اين نظريه را تقويت مي کند. اگر بانک جهاني اصلاحات انجام شده و مورد تأييد قرار گرفته توسط بخش خصوصي را مي پذيرفت، ? و نيم امتياز به امتيازات جمهوري اسلامي ايران افزوده و تا ?? رتبه نيز رتبه کشور بهبود مي يافت.
همچنين در راستاي بهبود اين شاخص و تسهيل ملموس
محيط کسب و کار، در سال ???? در تهران و ? شهر بزرگ کشور (مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز) پنجره واحد فيزيکي شروع کسب و کار مبتني بر روش شناسي بانک جهاني راه اندازي شد که فرآيند شروع کسب و کار مشتمل بر ثبت يک شرکت مسئوليت محدود (و سهامي خاص)، دريافت کد اقتصادي و ثبت نام در نظام مالياتي کشور، دريافت کد کارگاهي تأمين اجتماعي، انتشار آگهي تأسيس روزنامه هاي رسمي و کثيرالانتشار و دريافت دفاتر حسابرسي مالياتي از ?? و نيم روز به ? روز کاهش پيدا کرده است که اين امر علاوه بر افزايش رضايتمندي فعالين اقتصادي (که در مصاحبه هاي رسمي رؤساي اتاق ها حضور داشته است) در صورت مورد قبول قرار گرفتن توسط بانک جهاني در سنوات آتي مي تواند علاوه بر موارد پيش گفت، به تنهايي حدود ?? رتبه، کشور را ارتقاء دهد.
?-  در بخش ديگري از فعاليت هاي برنامه ريزي و انجام شده در سال ???? با تأکيد بر رفع مقررات و رويه هاي دست و پا گير و زايد براي کسب و کارها و همچنين، تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار، وزارت امور اقتصادي و دارايي، در نقش متولي هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط کسب و کار در ادامه فعاليت هاي سنوات قبل، ضمن تأکيد بر حل مسايل و چالش هاي مبتلا به ملي، با بهره گيري و نظرخواهي از فعالين بخش خصوصي و همچنين شوراهاي گفتگوي استاني و با استفاده از توان ادارات کل امور اقتصادي و دارايي استان ها، اقدام به احصاء مشکلات واقعي محيط کسب و کار و ارائه راه حل براي آنها نموده است. در اين خصوص، با برگزاري ?? جلسه کميته تخصصي مقررات زدايي (در مقايسه با ?? جلسه مشابه سال قبل)، ?? جلسه هيأت مقررات زدايي و تسهيل محيط کسب و کار (در مقايسه با ? جلسه مشابه سال قبل) و نهايتا منجر به صدور ?? حکم در ?? موضوع تسهيل کننده محيط کسب و کار شده است. در اين رابطه، با تسهيل و مقررات زدايي در حوزه هايي نظير امور مالياتي، امور گمرکي، کشاورزي نوين شامل گلخانه، آبزي پروري، گياهان دارويي، پرورش دام و طيور، استارت آپ ها و شرکتهاي دانش بنيان، شفاف سازي و کاهش زمان و تسهيل رويه تخصيص زمين و تغيير کاربري اراضي، زنجيره ارزش محصولات غذايي، تسهيل مجوزهاي توليدات صنعتي، مجوزها و استعلامات مشاغل خانگي، کاهش زمان استعلامات پيش نياز مجوزهاي اصلي کسب و کار، تسهيل فرآيند شروع کسب و کار، تسهيل مجوز سرمايه گذاري خارجي، تسهيل فرآيندها و رويه هاي ثبت علائم تجاري، انحصار زدايي از مجوزها، تسهيل صدور برخي از مجوزها و ... ، سعي بر اين شد تا با سرعت و عمق بيشتري به معضلات کسب و کارها پرداخته شود.
لازم به ذکر است که اين هدف گذاري با وجود محدوديت هاي ايجاد شده ناشي از شيوع ويروس منحوس کرونا صورت گرفت و در صورت عدم وجود اين محدوديت‌ها امکان دستيابي به توفيقات بيشتر وجود داشت.
3- از ديگر اقدامات انجام شده، مي توان به سامان بخشي به نظام مجوزدهي کشور با توسعه درگاه ملي مجوزهاي کشور ( G4B.IR ) اشاره داشت که به عنوان نقطه اصلي دريافت درخواست مجوز از همه مراجع صادر کننده مجوز کشور بوده و ضمن ايفاء نقش تسهيل کنندگي به رصد زمان، شرايط، مدارک و نحوه صدور مجوزها مي پردازد. با استفاده از اين درگاه تاکنون اطلاعات کامل همه عناوين مجوزهاي صنفي و اطلاعات ???? مجوز از ديگر مراجع صادر کننده مجوز که ??? عنوان آن کامل و مابقي نياز به ارايه اطلاعات توسط مراجع صادر کننده مجوز دارند ثبت و توسط دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط کسب و کار بررسي شده است. در اين درگاه تاکنون بيش از يک و نيم ميليون درخواست مجوز و بيش از ??? هزار مجوز صادر شده ثبت و بيش از ? ميليون استعلام پيش نياز صدور مجوز به صورت الکترونيکي و بدون نياز به حضور متقاضي مبادله شده است، ضمن اينکه به شکايات و مشاوره هاي درخواستي مردم در خصوص مجوزها و محيط کسب و کار نيز از همين طريق پاسخ داده مي شود.
?- اين وزارت با انجام اقدامات ديگري نظير تنقيح تسهيل محور مقررات مالياتي، همکاري تنگاتنگ با قوه قضاييه و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تهران براي راه اندازي مجتمع قضايي ويژه دعاوي تجاري در تهران، تسهيل فرآيندهاي گمرکي براي توليد کنندگان، اصلاح فرآيند ثبت نام نظام مالياتي، تدوين لوايح و مصوبات قانوني و مقرراتي براي بهبود محيط کسب و کار از قبيل لايحه حمايت از سهامداران خرد، تدوين آيين نامه ساماندهي، ايجاد، ثبت و اعلام فهرست ملي تشکل هاي اقتصادي، تدوين الزامات ارتقاء امنيت فضاي کسب و کار و ارسال به شوراي عالي امنيت ملي براي تصويب، آيين نامه تشويق به مشارکت و ادغام، تدوين و ارايه بسته سياستي - حمايتي براي بنگاه هاي کوچک و متوسط (SMEs) در ايران، تهيه محتواي آموزشي مناسب در قالب فيلم براي توانمند سازي بخش خصوصي، انجام طرح ملي پيمايش بنگاهي در ?? استان کشور تلاش نمود تا در راستاي بهبود محيط کسب و کار و در نقش سياست گذار اقتصادي کشور براي رونق بخشي به کسب و کارها گامهاي جدي و اقدامات بنياديني را به انجام برساند.
?- ضمنا يکي از مهم ترين اولويت هاي راهبردي که در سال گذشته مدنظر قرار داده شد، پيگيري خط مشي گذاري هاي لازم در قالب قانون، مقررات و مصوبات بود که با در نظر گرفتن ملاحظات تخصصي و پيچيدگي هاي خاص محيط کسب و کار در تعاملات سازنده و مناسب بين سه قوه، منجر به تصويب و ابلاغ آنها شد که مهم ترين آنها عبارتند از:
 • «قانون اصلاح مواد (?) و (?) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (??) قانون اساسي و اصلاحات بعد آن» مصوب ????،??،?? با هدف ارتقاء جايگاه و افزايش اثربخشي هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط کسب و کار و همچنين
ساماندهي نظام مجوزهاي کشور
• تصويب نامه شوراي عالي اداري با موضوع طرح «ساده سازي مراحل شروع کسب و کار» مصوب ????،??،?? با هدف تغيير گفتمان مجوزدهي از نظارت پيشيني به نظارت پسيني با تکيه بر حس مسئوليت مدني مردم
• مصوبه شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل (??) قانون اساسي مورخ ????،?،? با هدف ايجاد ضمانت اجراي مصوبات هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط کسب و کار و تعيين مجازات براي عدم اجراي آنها .
• مصوبه جلسه ????،?،? هيأت محترم وزيران با هدف طبقه بندي مجوزهاي کسب و کار، آزادسازي منابع ملي، اراضي و انفال محبوس به واسطه مجوزهاي صادر شده پيشين که منجر به بهره برداري و توليد نشده اند، تسهيل راه اندازي و توسعه کسب و کارهايي که مي تواند وابستگي به واردات را کم کند، راه اندازي کارگروه سرمايه گذاري و مقررات زدايي در استان ها و ...

پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک