آخرين اخبار

12/12/2020
وزير اقتصاد
 
وزير اقتصاد در بيست و هفتمين همايش ملي بيمه و توسعه با عنوان ريسک هاي نوظهور در صنعت بيمه، فرصت ها و چالش ها:
پرتفوي صنعت بيمه درهفت ماهه نخست امسال به ?? هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود دو برابر افزايش يافته است
 
وزير اقتصاد در بيست و هفتمين همايش ملي بيمه و توسعه با عنوان ريسک هاي نوظهور در صنعت بيمه، فرصت ها و چالش ها: پرتفوي صنعت بيمه درهفت ماهه نخست امسال به ?? هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود دو برابر افزايش يافته است/ صنعت بيمه بايد ريسک پذير باشد و در بازار هايي که ريسک و در عين حال بازدهي بالاتري دارند سرمايه گذاري کند/ بهترين و کارآمد ترين شرکت بيمه، شرکتي است که بتواند با استفاده از نوسازي و هوشمند سازي سيستم ها و تخصيص بهينه منابع حاصله، بيشتر از سايرين، مشتري را راضي نگاه دارد/ پيمودن سه مسير «تعريف رشته فعاليت هاي بيمه اي جديد»، «هوشمند سازي صنعت بيمه به منظور کمک به توسعه خدمات بيمه اي و کارآ تر کردن سيستم» و «گشودن باب هاي جديد براي صنعت بيمه در تامين مالي اقتصاد»، متضمن ريسک پذيري و برداشتن گام هاي بلند صنعت بيمه با هدف نقش آفريني در اقتصاد کشور است/ صنعت بيمه در سال هاي اخير، به لحاظ برنامه ريزي، سياست گذاري، مديريت و عملکرد، داراي يک روند روبه تکامل بوده و گام هاي بزرگي برداشته است.

وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني در بيست و هفتمين همايش ملي بيمه و توسعه با عنوان ريسک هاي نوظهور در صنعت بيمه، فرصت ها و چالش ها از دو برابر شدن پرتفوي بيمه اي کشور در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزايش آن به 43 هزار ميليارد تومان خبر داد. 
به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند طي سخناني در اين همايش که به صورت  مجازي برگزار شد،اظهار داشت: نگاه متخصصان، صاحبنظران و فعالان صنعت بيمه، نگرشي تطبيقي و توسعه اي و برگرفته از رويدادها و تحولات بين المللي است.
وي افزود: امسال در واقع به نوعي سعي شده است، اين زاويه ديد از صنعت بيمه را گشوده نگه داريم که صنعت بيمه يک صنعت ايستا نيست و اين صنعت مي تواند، متناسب با تحولاتِ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، خود را بروز و بهنگام نمايد.
وزير اقتصاد افزود: وقتي که بحث ويروس کرونا مطرح مي شود، حضور و ظهور صنعت بيمه در اين عرصه، هم ضرورت پيدا مي کند و هم واقعيت بيروني مي يابد. 
دکتر دژپسند افزود : اين ويروس به صورت گسترده و عميق نه تنها جامعه و اقتصاد ما بلکه اقتصاد و جامعه جهاني را  تحت تاثير قرار داده است. در ابتداي راه به واسطه تعريفي از رشته فعاليت هاي جديد بيمه اي، دولت ها ورود پيدا کردند و جاي خالي صنعت بيمه را پر کردند، اما اگر در اين مورد سابقه اي وجود داشت و صنعت بيمه با آمادگي بيشتري با موضوع مواجه مي شد، مي توانست تدابير و تصميماتي اتخاذ کند که حضور دولت را به حداقل ممکن کاهش دهد . 
دکتر دژپسند در ادامه با اشاره به حادثه خيز بودن برخي مناطق کشورمان گفت: بارها اين موضوع را در همين دوره کوتاه عرض کردم؛ متاسفانه ايران در نواري قرار دارد که حادثه خيزي آن بسيار بالاست و حوادث طبيعي متاسفانه يکي پس از ديگري، اعم از سيل يا زلزله يا سرمازدگي مفرط، اتفاق مي افتد و مواجهه با هر يک از اين حوادث و بلايا هزينه هاي زيادي بر کشور تحميل مي کند، هرچند دولت به صورت محوري، تکيه گاه تامين مالي است.
وي افزود: به همين دليل، قانونگذار به دولت اجازه داده است، سه درصد از وجوه عمومي را براي تامين مالي مقابله با اين بحران ها استفاده کند . 
دژپسند تصريح کرد: اگر مناطقي که در نوار سيل خيز يا  نوار زلزله قرار دارند، متناسباً واحدهاي مسکوني و فعاليت هاي اقتصادي، تجاري مستقر در نقاط مذکور، بيمه مربوط را انجام مي دادند، در زمان وقوع حوادث، بسياري از نگراني ها، موضوعيت نداشت. 
وزير اقتصاد گفت: به نظر من شايد قبلاً صنعت بيمه، چندان متوجه اين موضوع نبود، بلکه از اوايل دهه 80 موضوع تشکيل صندوق بيمه حوادث را مورد توجه قرار داد. 
وي در ادامه گفت: در فرايند و رفت و برگشت هايي که صورت گرفت، سرانجام، لايحه مربوط، به مجلس شوراي اسلامي رفت تا در مجلس تصويب بشود که در نهايت اين لايحه در آذر ماه سال 1399 به تصويب و ابلاغ شد.
وزير اقتصاد در ادامه گفت: هنگامي که  در عيد سال 1398 سيل خانمان برانداز، تعداد زيادي از استان هاي کشور را در بر گرفت؛ در دولت اين نکته را مطرح کردم که اگر اين صندوق را زودتر تشکيل داده بوديم و مي توانستيم واحد هاي مسکوني و بنگاه هاي اقتصادي مستقر در محل را بيمه کنيم، الان با چنين فشاري مواجه نبوديم . 
دکتر دژپسند افزود : با راه اندازي اين صندوق، مشارکت کامل صورت مي گيرد و يک نوع تضمين ايجاد مي شود.
وي تصريح کرد: اصولاً تشکيل صندوق بيمه حوادث، آغاز رهايي دولت از بار مالي گسترده در هر دوره از اين حوادث و بحران ها است. 
دژپسند افزود : اگر دقت کنيم، اين اقدام خيلي کار ساز است. البته هنوز نمي توانيم بگوييم که واقعاً اين صندوق چه تحولي مي تواند ايجاد کند، چون تازه قانون آن ابلاغ شده و انشاالله آيين نامه هاي مورد نياز آن بايد به تصويب برسد، و در مجلس نيز تلاش شود تا منابع مورد نياز آغاز فعاليت اين صندوق مورد توجه قرار گيرد. 
وزير اقتصاد در ادامه گفت: اين اتفاق موجب مي شود صنعت بيمه بتواند يک آسودگي خاطر فردي، خانوادگي، قشري، طبقاتي و ملي ايجاد کند و کارکرد گسترده صنعت بيمه در حوزه اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نيز همين است.
وي افزود : همين موارد را در بحث کرونا نيز مي بينم، کرونا ويروس موذي و آزاردهنده اي است، به خصوص براي حوزه اقتصاد، کما اينکه در سراسر دنيا، اثر منفي اين ويروس بر اقتصاد جهاني بسيار زياد بوده است.
 وزير اقتصاد در ادامه گفت : يک حالت اين بود که صنعت بيمه مي توانست عافيت طلبي پيشه کرده و خود را به کناري بکشد و بگويد مثل همه جا خود دولت کار کند.
وزير اقتصاد در ادامه گفت: وقتي از دکتر سليماني مدير بيمه مرکزي شنيدم که بيمه اي تعريف شده است که هر فعال اقتصادي در قالب آن مي تواند فعاليت خودش را براي دو ماه بيمه کند، احساس کردم اين بار بيمه خيلي سريع خود را نشان داد؛ به اين معنا که اين کار، توقف پذير نيست و ادامه دارد.
وي تاکيد کرد: صنعت بيمه بايد خدمات  بيمه اي مورد نياز کشور را پيش بيني و طراحي نمايد و تجربيات بين المللي و مطالعات تطبيقي را مورد توجه قرارداده و  بومي سازي نمايد.
وي گفت: شاخصي که براي ارزيابي صنعت بيمه داريم ضريب نفوذ صنعت بيمه است؛ ابتدا بايد بدانيم که ضريب نفوذ صنعت بيمه در کشور فقط با اقدامات متوليان صنعت بيمه افزايش پيدا نمي کند . در صنعت بيمه متوليان مي توانند تعريف کنند و نوع رشته فعاليت هاي جديد را تبيين کنند امادر طرف ديگر بايد ابزارها، ساختارها و محيط نيز براي تعامل دوجانبه و عمومي کردن اين موضوع  فراهم باشد.
دژپسند اظهار داشت : گفتن اين موضوع شايد ضروري باشد و بايد بر روي آن کار گسترده تري انجام دهيم، از ديدگاه متخصصان اقتصاد بخش عمومي  خدماتي که توسط صنعت بيمه ارايه مي شود ويژگي هاي يک کالا يا خدمت خصوصي را دارد. يعني هم تخصيص پذير و هم رقابت پذير است. 
وي افزود: بنابراين در نگاه اول اين سئوال مطرح مي شود که چرا دولت بايد دخالت کند. ولي اگر يک گام جلوتر برويم، مي بينيم که اين خدمت درست است که دو ويژگي کالاهاي خصوصي را دارد، اما به واسطه اينکه عمل به آن و برخورداري از آن براي همه جامعه هدف ممکن شود نياز به اعمال سياست هاي خاصي دارد، مثلا در بيمه شخص ثالث که جامعه هدف، عموم را در بر مي گيرد به همين دليل قانوناً اجباري مي شود. 
وي در ادامه در تبيين طبقه بندي محصولات بيمه اي گفت: در بيمه مسئوليت، جامعه هدف، همه را شامل نمي شود و براي همين اين نوع محصول بيمه اي را بايد از کالاي خصوصي متمايز کنيم و در زمره "کالاهاي شايسته" طبقه بندي کنيم و نمي شود آن را در قالب کالاي عمومي طبقه بندي کرد. 
وزير اقتصاد افزود: در حوزه "کالاهاي شايسته" در صنعت بيمه بايد دو کار انجام شود، اول تعريف رشته فعاليت هاي بيمه اي جديد و دوم تبيين و تبديل آن با تبليغ به فرهنگ و باور و دغدغه ذهني آن رشته فعاليت ها، به نحوي که همگان نداشتن اين بيمه را نقطه منفي تلقي کنند، چنانچه الان اگر کسي بيمه شخص ثالث نداشته باشد احساس کمبود و نقصان مي کند. 
دژپسند در ادامه گفت: به همين شکل براي ساير بيمه ها نيز بايد همين اتفاق بيفتد و اگر فردا صندوق بيمه حوادث فعال شد، هر واحد مسکوني و تجاري، عدم برخورداري از اين بيمه را يک نقصان تلقي کند . 
دژپسند در ادامه گفت : اين امر به تبليغ و تشويق نياز دارد چون "کالاي شايسته" به حساب مي آيد و به نظرم دولت براي يک دوره اي بايد از اين محصول بيمه اي جديد حمايت کند، چنانچه در لايحه صندوق نيز اين موضوع را مد نظر قرار داديم. البته الان که دولت سهم اش به واسطه ضرورت انطباق با قانون اساسي بيشتر هم شده است . 
وزيراقتصاد در ادامه گفت: حتي اگر بحث تذکر قانون اساسي هم نبود از نظر علمي و فني اين رشته فعاليت هاي جديد براي اينکه خوب جا بيفتد و مصرف اش عمومي بشود و فراگير بشود بايد کاملا توسعه بدهيم و آن را ترويج کنيم تا براي يک دوره کوتاه مدت اين کاملا جا بيفتد . 
وي افزود: اگر اين اتفاق بيفتد، کمک مي کند به اينکه ضريب نفوذ بيمه نيز افزايش پيدا کند چون دو طرف متعامل شکل مي گيرد و در يک تعامل دوجانبه کاربرد افزايش پيدا مي کند و ضريب نفوذ هم افزايش پيدا مي کند .
دژپسند در ادامه گفت: البته امروز که داريم صبحت مي کنيم ضريب نفوذ به 66/2 رسيده است اما بايد تلاش کنيم به هدف قابل قبولي که دست کم خودمان منطقي و علمي و تجربي به آن اعتقاد داريم دست پيدا کنيم؛ يعني صنعت بيمه فقط براي خود چنين وظيفه اي قائل نباشد، بلکه در تبيين و در تبليغ هم آن را دنبال کند.
وزير اقتصاد استفاده از ابزار قيمتي را به عنواني يکي از اهرم هاي توسعه محصولات و کالاهاي صنعت بيمه برشمرد . 

اين گزارش حاکي است، دکتر دژپسند در بخش ديگري از سخنان خود در اين همايش گفت: بعضي از بنگاه هاي اقتصادي حرفه اي، وقتي با عرضه کالا يا خدمت جديدي به بازار، مي خواهند گوي سبقت را از ديگران بربايند، از ابزار "قيمت" استفاده مي کنند و شما هم در صنعت بيمه بايد همين کار را بکنيد. 
وزير اقتصاد با تاکيد بر لزوم قطع اتکاي صنعت بيمه به حمايت هاي دولتي؛ "کاهش هزينه ها"، "کارآمد سازي شرکت هاي بيمه اي" و "تغيير انقلاب گونه در روش ها" را به عنوان مهم ترين ابزار هاي تحقق اين هدف عنوان کرد و بيان داشت: صنعت بيمه بايد يک اراده آهنين در هوشمند سازي فرآيند ها داشته باشد. 
وي افزود: صنعت بيمه اگر بتواند با سرعت بيشتري، مراتب تکامل را از بيمه الکترونيکي به بيمه ديجيتال و سپس بيمه هوشمند طي کند، از بسياري از هزينه هايي که امروز گرفتار آن است و اين صنعت را آزار ميدهد، رهايي پيدا مي کند. 
دژپسند ادامه داد: شما يا مي توانيد يک رشته فعاليت جديد را طراحي و در قالب بخشنامه به بيمه هاي کشور ابلاغ کنيد و يا اينکه آن را براي جامعه مخاطب، تبديل به يک باور عمومي کنيد که براي انجام اين کار، بايد سيستم هوشمند سازي، کار خودش را انجام دهد. 
وي تصريح کرد: اگر بيمه هوشمند شکل بگيرد، گام هايي که بر ميداريد خيلي بلند تر و سرعت تحقق هدف، بيشتر خواهد بود، هزينه هاي آن هم به مراتب، پايين تر خواهد بود. 
وزير اقتصاد با بيان اينکه تعريف "رشته فعاليت هاي بيمه اي جديد" در کنار "استفاده از ابزار ها و محيط نو" شکل دهنده يک بيمه نوين، نوگرا و پويا خواهد بود، افزود: با فرض تحقق اين دو موضوع، سوالي مطرح مي شود؛ آيا حضور صنعت بيمه در جامعه، بايد صرفا در قالب همين رشته فعاليت هاي بيمه اي موجود  صورت گيرد؟ و يا اين سوال که، آيا صنعت بيمه مي تواند از مجاري ديگر هم نقش موثري در اقتصاد کشور ايفا کند؟  
دژپسند ادامه داد: ما يک "کارکرد"ي در صنعت بيمه داريم که ممکن است عده اي آن را "ثانوي" تعريف کنند ولي اين طور نيست و بنظر من يکي از کارکرد هاي اصلي صنعت بيمه محسوب مي شود.
وي اين "کارکرد" را "نقش صنعت بيمه در تامين مالي اقتصاد" عنوان کرد و گفت: يکي از ارکان تامين مالي اقتصاد در متون مرجع، همين صنعت بيمه است. 
وزير اقتصاد افزود: اين از يک نظر، يک ضرورت، تامين مالي صنعت بيمه است زيرا در قبال حق بيمه دريافتي، بايد جبران خسارت بيمه شوندگان را بکند؛ بايد توجه داشته باشيد در برخي فعاليت ها ميزان خسارت به افراد، خيلي بالا است و شما هم نمي توانيد بر اين مبنا، مدام نرخ بيمه را افزايش دهيد. 
وي تصريح کرد: بايد دقت داشته باشيم که افزايش نرخ حق بيمه ممکن است تا جايي جواب دهد اما بيش از آن، بيمه گزار را زمين گير مي کند بنحوي که اگر اجبار قانوني نباشد، قطعا از زير بار آن شانه خالي مي کند.
دژپسند گفت: بنابراين، وقتي بطور مثال در جامعه خودمان، افزايش نرخ ديه، تابع فرمول ديگري است، بايد اوضاع را بگونه اي مديريت کنيم که ناچار نشويم به همان اندازه، حق بيمه را افزايش دهيم و بخشي از هزينه تحميل شده آن را، از طريق کارآمد سازي، نوسازي و هوشمند سازي سيستم به انجام برسانيم.
وزير اقتصاد افزود: بخشي ديگر نيز بايد از استفاده بهينه از منابع استحصالي از بيمه جبران شود. 
وي يادآور شد: بنابراين، بهترين و کارآمد ترين شرکت بيمه، شرکتي است که بتواند با استفاده از نوسازي و هوشمند سازي سيستم ها و تخصيص بهينه منابع حاصله، بيشتر از سايرين، مشتري را راضي نگاه دارد.
دکتر دژپسند اين امر را ضرورتي "درون صنعتي" خواند و گفت: نکته اي که بايد به آن توجه داشت اين است که کسب بيشترين سود در صنعت بيمه، لزوماً به معناي بيشترين سود و فايده اجتماعي نيست، زيرا رسالت صنعت بيمه، چيز ديگري است و اگر به عنوان مثال، بيشترين سود در مشارکت بيمه در فعاليت هاي اختلالزا باشد، آيا صحيح است که در آن مشارکت کرد؟ و اينکه اگر مشارکت در بيمه فعاليت هاي مرتبط با احتکار کالا، سود ده باشد، بايد به آن مبادرت کرد؟ بديهي است که پاسخ اين سوالات خير است.
وزير اقتصاد اظهار داشت: مي خواهم اين را بگويم که براي انجام اين رسالت، با اين قيد که براي اقتصاد هم مفيد فايده باشد، صنعت بيمه بايد براي پرتفوي فعاليت هاي خودش برنامه ريزي کند. 
وي يادآور شد: مي توان پذيرفت که بخشي از سرمايه هاي صنعت بيمه بايد در بخش هاي فاقد ريسک مثل بانک ها سرمايه گذاري شود يا به خريد اوراق دولتي اختصاص پيدا کند اما اگر بخواهد صرفاً به اين موارد منحصر شود، ديگر نمي تواند از پس منابع مورد نياز خود براي تداوم فعاليت بر بيايد.
وزير اقتصاد افزود: با اين تفاسير، صنعت بيمه بايد ريسک پذير باشد و در بازار هايي که ريسک و در عين حال بازدهي بالاتري دارند سرمايه گذاري کند.
دژپسند گفت: صنعت بيمه ما خوشبختانه در اين زمينه هم در دو سال اخير ورود پيدا کرده است و پرتفوي صنعت بيمه درهفت ماهه نخست امسال به ?? هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود دو برابر افزايش يافته است. 
وي اظهار داشت: شوراي عالي بيمه، جاهايي را مثل "صنعت ساختمان" براي سرمايه گذاري مجوز داده است اما من مي خواهم صنعت بيمه را به جاهاي ديگري فراخوان بدهم. 
وزير اقتصاد با بيان اينکه از سال 1391 و شروع تحريم هاي مالي تاکنون، فقط سه سال رشد سرمايه گذاري ما مثبت بوده است، اعلام کرد: البته بر اساس آمار هاي مرکز آمار، فصل تابستان امسال، سرمايه گذاري، جهت مثبت پيدا کرده است و اميدواريم اين، مطلعي براي افزايش سرمايه گذاري در کل سال باشد.
دژپسند تاکيد کرد: ما بايد ببينيم صنعت بيمه براي مواجهه با اين آسيب، با توجه به منابع و اهداف خود، چه نقشي را مي تواند ايفا کند؟ 
وي با تاکيد بر اينکه صنعت بيمه بايد با نگاه بازتري به اين دريچه ورود پيدا کند، گفت: هرگز نبايد صنعت بيمه با 40 يا 50 درصد منابع در رشته فعاليت هاي پر بازده، سرمايه گذاري کند؛ چون سرمايه گذاري هاي صنعت بيمه بايد قابليت نقد شوندگي بالايي داشته باشد. 
وزير اقتصاد تصريح کرد: بنظر من ما بايد اين مسير را براي صنعت بيمه باز کنيم که تا سقف سرمايه مشخصي، در برخي صنايع صادراتي مثل صنايع معدني، پتروشيمي و ... کشور سرمايه گذاري کند که هم مزيت نسبي دارند و هم مي توانند مزيت رقابتي براي ما ايجاد کنند.
دژپسند در ادامه سخنان خود اظهار داشت: پيمودن سه مسير «تعريف رشته فعاليت هاي بيمه اي جديد»، «هوشمند سازي صنعت بيمه به منظور کمک به توسعه خدمات بيمه اي و کارآ تر کردن سيستم» و «گشودن باب هاي جديد براي صنعت بيمه در تامين مالي اقتصاد»، متضمن برداشتن گام هاي بلند صنعت بيمه با هدف نقش آفريني در اقتصاد کشور است.
وزير اقتصاد اظهار داشت: در اينجا لازم ميدانم، مراتب تشکر و قدرداني ام را از همه فعالان صنعت بيمه، حداقل در دوره اي که خودم درگير کار بوده ام اعلام کنم. 
وي تصريح کرد: با مشاهداتي که داشته ام، مي توانم شهادت بدهم، صنعت بيمه در سال هاي اخير، به لحاظ برنامه ريزي، سياستگذاري، مديريت و عملکرد، داراي يک روند روبه تکامل بوده و گام هاي بزرگي برداشته است.
دژپسند يادآور شد: البته براي اينکه صنعت بيمه بتواند يک تحول و جهش اساسي پيدا کند، مديران اين صنعت هم بايد مقداري ريسک پذيري خود را افزايش داده و با توسل به پديده ها و رويکرد هاي جديد، ريسک هاي نوظهور را پوشش دهند.

گفتني است وزير اقتصاد در ابتداي سخنان خود، با اشاره به برگزاري منظم اين همايش از ساليان گذشته تا کنون با وجود محدوديت ها و مضايق گفت: احساسم اين است که تصميم برگزاري اين همايش  به صورت غير حضوري و مجازي، اقدام مناسبي بود و اميدوارم که در سنوات آينده و پس از خلاصي از شر ويروس منحوس کرونا نيز، به همين سياق برگزار شود، براي اينکه فوايد استفاده از اين نوع روش ها بسيار زياد است، چنانچه در سال گذشته، 2500 نفر امکان حضور در همايش را داشتند، اما الان بر اساس اطلاعاتي که به من دادند در حدود 10 هزار نفر از مباحث اين همايش بهره مند هستند.
پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
معرفي مديران صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
پست الكترونيك اعضاء
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک