logo

مدیران صندوق


بهروز ابراهیم زاده
سرپرست معاونت اداری و مالی


42602104


وحید عزیز زاده
معاون فنی و حقوقی


46206228


بهروز ابراهیم زاده
مدیر مالی


42602111


سید عباس هاشمی
مدیر حسابرسی داخلی


42602192


داود میر شکاری
مدیر فنی


42602161


محمد محمدی
مدیر بهبود روشها


42602225


آرش خدایاری
مدیر حقوقی


42602168


ابراهیم امیرآبادی
سرپرست مدیریت منابع انسانی


42602181


ابراهیم امیر آبادی
مدیر امور شعب


42602206


داود میرشکاری
سرپرست معاونت طرح و برنامه


42602161


محمد جواد ابراهیمی
سرپرست مدیریت امور تحقیق


42602130


امیرحسین رسولی فرح
سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات


42602222

تماس با ما

تهران خیابان شهید احمد قصیر کوچه شهید مقدس پلاک 11
تلفن پاسخگویی : 42602000

پیوندها